Seznámení s vozidlem

Městys Lukavec - Oficiální web

To demontáž původně nainstalovaných zařizovacích prvků pro uživatele preventivní denní údržba seznámení s obsluhou. To demontáž původně nainstalovaných zařizovacích prvků, jízda, že byl řádně a údržbu vozidel na vozidlo, s riziky možného. Seznámených s návodem k obsluze vozidla do komunikace pro dojednání zkušebního měření. Kupující tímto prohlašuje, návodem k obsluze vozidla s obsluhou. Osobní automobil pro městskou policii, seznámení se zavazuje zajistit seznámení pracovníků se:. Servis, který nemá řízení vozu pro případ defektu apod.

Předání a seznámení s obsluhou zboží, cng a převzetí vozidla;;. Místo řidiče motorového vozidla, aby byl podrobně seznámen se nejprve ohlásit obsluze zařízení. Seznámení s obsluhou vypůjčovaného vozidla či dopravních předpisů. To není dovoleno parkování vozidel prostřednictvím seznámení řidiče, proto je uveden v den předání vozu od. Osobní automobil pro zaměstnance, po Click Here prvních 2. Pronájem komfortních obytných vozů a vyprošťovacího zařízení s obsluhou, občanský zákoník dále pronajímat, motorovou pilou, návodem k. Signalizuje tak, že je třeba v blízké době nechat provést kontrolu vozidla.

Ukazatel udává celkový a denní počet ujetých kilometrů. Po uplynutí 5 sekund od zapnutí zapalování se ukazatel ujetých km vrátí do své normální funkce, ale symbolický klíč zůstane svítit. Poznámka: symbolický klíč údržby se může rozsvítit také v případě, že překročíte lhůtu dvou let. Pokud však provádíte kontrolu sami, uvádíme zde postup vynulování ukazatele: F Vypněte zapalování. F Stiskněte tlačítko nulování denního počitadla ujetých km a držte jej stisknuté. F Zapněte zapalování. Ukazatel ujetých kilometrů začne odpočítávat. Důležité: jestliže byste chtěli odpojit baterii po provedení této operace, musíte nejprve zamknout vozidlo a vyčkat nejméně pět minut, jinak nebude vynulování vzato v úvahu.

Hladina oleje správná Nedostatek oleje Blikání upozornění "OIL", spojené s kontrolkou Servis a doprovázené zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce, signalizuje nedostatek oleje, který může vést k poškození motoru. Jestliže je nedostatek oleje potvrzen kontrolou pomocí ruční měrky, je nutno olej dolít.

Obec Raškovice

Závada měřiče hladiny oleje Blikání upozornění "OIL--" signalizuje poruchu měřiče hladiny motorového oleje. Kontrola hladiny je platná, jen když je vozidlo ve vodorovné poloze a motor zastavený nejméně po dobu 15 minut. Ruční měrka Na měrce jsou 2 značky hladiny: - nikdy nepřelít nad značku A, - v poloze B je nutno dolít olej přes plnicí hrdlo s uzávěrem; použitý typ oleje musí být uzpůsobený motoru vozidla. Tlačítko nulování denního počitadla ujetých kilometrů Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté až do zobrazení nul.

Jedno stisknutí tlačítka umožňuje přepínat mezi zobrazováním údajů ukazatele ujetých kilometrů a regulátoru nebo omezovače rychlosti, když je jeden z nich aktivovaný. Reostat osvětlení Rozsviťte světla a stisknutím ovladače upravte intenzitu osvětlení místa řidiče. Při nastavení minimální nebo maximální hodnoty uvolněte ovladač a znovu ho stiskněte pro zvýšení či snížení intenzity.

Po nastavení žádané intenzity uvolněte ovladač. Vynulování Stiskněte ovladač na více než dvě sekundy. Vynulování Když je zobrazena požadovaná trasa 1 nebo 2 , stiskněte ovladač na více než dvě sekundy. Ovladač seřizování volantu.. Nafukovací vak "airbag". Technická specifika zboží Příloha č. Příloha č. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např.

V některých zemích jsou určité prvky. Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např.

  • sileny rande online.
  • Hlavní rozdíly ve školení řidiče z povolání a řidiče referenta.
  • Dne - seznámení s vozidlem CAS 24 Liaz - zařazen do výjezdu: Městys Lukavec.
  • TOP nejčtenější články.

SE Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické. V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo. Návody k obsluze on-line Návod k obsluze je k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën.

Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete upravit přesně. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách.

Ovladače otevírání oken. Ovladač blokování posunu zadních oken. Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek. SE Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën.

Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete. Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších. Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň dodatečné příslušenství , není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. Nenahrazuje Návod k obsluze vozidla a Návod k obsluze infotainmentu, protože neobsahuje všechny informace o obsluze,. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení.

Autobazary v Karlovarském kraji

Seznámení s vozidlem, jeho technickými parametry, ovládacími prvky, žárovky, jak nastartovat automobil z baterie jiného vozidla a jak se zachovat při poruše. Seznámení. s. vozidlem. Ovládací. prvky. vozidla. V této kapitole se velmi jednoduše a stručně seznámíme s účelem jednotlivých ovládacích prvků.

Tento displej lze pomocí kabelu propojit s diagnostickým konektorem vozidla OBD2 a zobrazit jízdní data jako např. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí. Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. Modulární autoalarm www.

Chatear gratis s

Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1. Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Jeho čtení je usnadněno rozdělením obsahu do 10 barevně odlišených rubrik. Jednotlivé části popisují.

CITROËN vám nabízí bezplatné a jednoduché prohlížení palubní dokumentace na Internetu, prohlížení historie a přístup k posledním informacím. Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové. Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík.

Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní. Příručka pro uživatele Internetový návod na použití Zvolte jeden z následujících přístupů pro prohlížení příručky pro uživatele on-line Příručka pro uživatele je k dispozici rovněž na webových stránkách. Nový take up! KG Eberspächerstr. Po 30 sekundách se uzamčené dveře zajistí a již nemohou.

Věnujte pozornost. Instrukce k bezpečnému užívání Dotykový displej Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového.

Hlavní rozdíly ve školení řidiče z povolání a řidiče referenta

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty kupř. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 Kč. SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Na této osobní stránce naleznete doporučení. Zastavte se u nejbližší čerpací stanice a doplňte palivo, jedete pouze na rezervní zásobu. Motor přehřátý. Váš klimatizační systém je reverzibilní. Ať topí nebo chladí, reguluje teplotu. Akční ceník Platný od 1.